top of page
logo%20trust3_edited.png
         บริษัท Trust Estate Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยผู้ประมีประสบการณ์ทางด้านเรียลเอสเตท หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นเอง ในปัจจุบัน เราเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน Construction & Property เต็มรูปแบบตั้งแต่บริการ ให้คำปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งโครงการเล็กและโครงการใหญ่ รวมถึงให้บริการทางด้าน Construction ตรวจรับ ตรวจสอบ และออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่มีคุณภาพ เพื่อผลงานที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล
         ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน ในการประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาปรับปรุง ตกแต่งภายใน ต่อเติม จึงทำให้บริษัทฯ มีความชำนาญและมีความพร้อม ในการให้บริการ รับผิดชอบดูแลงานปรับปรุงตกแต่งภายในทุกๆด้าน ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าคนสำคัญของเรา โดยเราใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน และคำนึงถึงลูกค้าพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์สูงสุด
bottom of page