top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรม ที่เหมืองภูคำ ประเทศลาว

ทีมงาน Trust Estate ได้รับเกียรติจากทางทีมงานเหมืองภูคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมทางงานวิศวกรรมให้แก่ทีมวิศวกร Planner ที่ปฏิบัติงานในเหมืองทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงาน และได้เยี่ยมชมเหมือง ดูขั้นตอนการทำงานจริง ซึ่งถือเป็นการแลกได้เปลี่ยนในด้านความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ และนำไปปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานวิศวกรรมไม่ล้าหลัง เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ ลดความเสี่ยงแต่ละรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทุกงานเรามีประสิทธิภาพ อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามมาตรฐานและปลอดภัย #วิศวกรรมทำได้ทุกอย่าง #TrustEstateThailland
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page