top of page
Black Yellow Modern Home Repair (Facebook Post).png

  การตรวจสอบทางวิศวกรรม

เป็นกระบวนการที่สำคัญในการตรวจสอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์และการตรวจสอบระหว่างงานก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่างานที่ก่อสร้างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด

 

         วันนี้ทางทีมงาน Trust Estate จะมาแชร์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับ ข้อดีของการตรวจสอบงานก่อสร้างให้ทุกท่านได้ทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ทราบกัน ทั้งการตรวจสอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์และการตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง

 1. การตรวจสอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์:​
           การตรวจสอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการซื้อ-ขายบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยมักจะมีการดำเนินการโดยเจ้าของบ้านและผู้ซื้อบ้านร่วมกัน ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบ้านมีสภาพพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ไปยังเจ้าของใหม่ ซึ่งมีประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อป้องกันการถูกซื้อบ้านที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงที่ไม่ตรงกับความคาดหวัง 
          
  การใช้บริการวิศวกรที่มีความชำนาญในการตรวจสอบบ้านเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์และความปลอดภัยของบ้านที่กำลังจะซื้อหรือขาย นี่คือเหตุผลที่ทำให้การเลือกใช้วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญ

 1. ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม: วิศวกรที่มีความชำนาญในการตรวจสอบบ้านมีความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้าง, ไฟฟ้า, ประปา ซึ่งช่วยให้เข้าใจได้ถึงปัญหาที่เป็นไปได้และการแก้ไขอย่างเหมาะสม

 2. การตรวจสอบที่ละเอียดถี่ถ้วน: วิศวกรที่มีความชำนาญมักจะมีการตรวจสอบที่ละเอียดและถี่ถ้วนเพื่อค้นพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือประเด็นที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพของบ้าน

 3. ความเป็นอิสระขององค์กรตรวจสอบและเป็นกลาง: การใช้วิศวกรที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทำให้มีความเป็นกลางและเชื่อถือได้

 4. การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา: วิศวกรที่มีความชำนาญสามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบ้านได้อย่างเหมาะสม เช่น การแนะนำวิธีการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาที่พบ เป็นต้น

 5. การรับรองความมั่นใจ: การใช้บริการวิศวกรที่มีความชำนาญช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีความมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัยของบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรม

การใช้บริการวิศวกรที่มีความชำนาญในการตรวจสอบบ้านเป็นการลงทุนที่มีค่าในการซื้อบ้านที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนการซื้อขายบ้าน

       ขอบเขตการทำงาน : สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง


            การตรวจสอบ ครั้งที่ 1 เป็นการตรวจเพื่อออกรายงานการแก้ไข จะมีการแจ้ง Defect เป็นรายงานพร้อมคำแนะนำการแก้ไข                    -  ระยะเวลาในการตรวจสอบคอนโด 2-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่

                -  บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพานิชย์ 5-8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่

                -  สำหรับการส่ง report จะส่งทาง email / Line ให้โครงการและ Owner ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่เข้าตรวจสอบ
            การตรวจสอบครั้งที่ 2 เป็นการตรวจรายการ Defect ตามรายงานครั้งที่ 1
                -  ระยะเวลาในการตรวจสอบคอนโด 1-2 ชั่วโมง

                -  บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพานิชย์ 3-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่

                -  สำหรับการส่ง report จะส่งทาง email / Line ให้โครงการและ Owner ภายใน 2 วัน หลังจากวันที่เข้าตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         

 

           ายละเอียดหัวข้อการตรวจสอบ


   1. ใช้ Drone ตรวจสอบงานหลังคา และสภาพโครงสร้าง และงานสถาปัตฯภายนอก
   2. ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน ตรวจสอบการรั่วซึมภายในอาคาร ตรวจสอบความร้อนสะสมในเครื่องใช้ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และตู้            ควบคุมไฟฟ้าหลัก
   3. ใช้เครื่องทดสอบความไวการตัดวงจรของเบรกเกอร์ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร / ใช้เครื่องตรวจสอบค่าความต้านทานของดิน          เมื่อเกิดกระแสไฟรั่ว
   4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Pump น้ำตามสเปคเทียบกับมาตรฐาน และการรั่วซึม
   5. วัดระดับ ฉาก มุม โดยเครื่องวัดระยะ เลเซอร์
   6. การรั่วซึม โดยการขังน้ำพื้นห้องน้ำ
 
 7. การรั่วซึม โดยการฉีดน้ำทดสอบรอยต่อและการติดตั้งงานประตู - หน้าต่าง
   8. การติดตั้งระบบโครงสร้างหลังคา
   9. ระบบเหนือฝ้าเพดาน
   10. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
   11. ระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
   12. รอยร้าวที่เกิดขึ้นที่ไม่กระทบต่อโครงสร้าง
   13. รอยร้าวที่เกิดขึ้นที่กระทบต่อโครงสร้าง
   14. ระบบประปา-สุขาภิบาล
   15. การติดตั้งประตู - หน้าต่าง
   16. งานสี งาน Wall Paper งานเก็บรายละเอียดต่างๆ
   17. งานพื้น-ผนัง ตามประเภทวัสดุ
   18. การติดตั้งสุขภัณฑ์
   19. การทรุดตัวของพื้นลานจอด - หน้าดิน
   20. ระบบงาน landscape - งานภายนอกบ้าน
   21. ระบบปลวก

   22. ให้คำปรึกษาเรื่องการต่อเติมบ้าน
   23. ให้คำปรึกษาเรื่องการตกแต่งภายใน

รวมรายละเอียดรายการตรวจสอบ มากกว่า 180 รายการ

Grand Bangkok_๒๑๐๗๑๖_227.jpg
Grand Bangkok_๒๑๐๗๑๖_45.jpg
Grand Bangkok_๒๑๐๗๑๖_40.jpg
Grand Bangkok_๒๑๐๗๑๖_67.jpg
LINE_ALBUM_พี่วรรณ1_231029_293.jpg
LINE_ALBUM_พี่วรรณ1_231029_261.jpg

PROJECT INSPECTION
by TRUST

bottom of page